Sednica Konsultativnog veća za zajednice

Priština, 2. avgust 2018
Zgrada skupstine, sala C-203

Konsultativno veće za zajednice održalo je svoj redovni mesečni sastanak, na kome je usvojen zapisnik sa prethodnog sastanka.

Prema proceduri, ranije je razmotren nacrt Poslovnika Konsultativnog veća za zajednice i nacrt kodeksa ponašanja za organizacije koje predstavljaju zajednice. Nakon diskusije, oba dokumenta su usvojena od strane 2/3 članova Veća.
Na sastanku, članovi Veća su izrazili zabrinutost i pročitana je izjava protiv rečnika kojim se služio g. Gjergj Dedaj, zamenik ministra inostranih poslova Kosova. U saopštenju se navodi da je "... je neprihvatljivo i osuđene su pogrdne izjave o Republici Turskoj, turaka na balkanu i posebno kosovski Turci. Ove izjave podstiču mržnju, poremećuju suživot i iste su neprihvatljive od strane visokog državnog službenika, i tražimo da se preduzmu mere prema istim. Ovo je bio zadnji sastanak za članove Veća u ovom mandatu, koji su se zahvalili na saradnji i podršci Sekretarijatu i poželeli uspeh novim članima u svom radu tako da bi održali pozitivan duh i harmoniju među zajednice koje žive na Kosovu, unapređuju ljudska prava uopšte i prava svake zajednice posebno.