Predsednik imenovao nove članove Konsultativnog veća za zajednice

26. septembar 2018. godine – Predsednik Republike Kosovo, g. Hashim Thaçi imenovao je nove članove Konsultativnog veća za zajednice (KVZ). 

Foto Arhiva

 

Mandat člana Veća je dvogodišnji i rezultat je procesa kandidovanja iz organizacija koje predstavljaju zajednice i pojedinačnog kandidovanja, sednica nominacija unutar svake zajednice i na samom kraju imenovanja od strane predsednika države. 

 

Veće se sastoji od dvadeset i sedam članova, predstavnika svij zajednica na Kosovu, kao što je određeno članom 12 (6) Zakona:  

 

* po dva (2) predstavnika iz romske, egipatske, goranske, aškalijske, crnogorske i hrvatske zajednice,

 

* po tri (3) predstavnika iz bošnjačke i turske zajednice,

 

* pet (5) predstavnika srpske zajednice,

 

* jednog (1) visokog predstavnika iz Kancelarije predsednika;

 

* troje (3) visokih predstavnika Vlade koje određuje ministarstvo ili agencija čije je polje delovanja od posebne bitnosti za zajednice. 

 

Na osnovu Poslovnika KVZ-a u roku od 30 dana od imenovanja novih članova, Veće održava svoj konstitutivni sastanak kojim predsedava najstariji član Veća i iz redova Veća se bira rukovodstvo Veća. 

 

Lista sa imenima članova, predstavnika devet (9) zajednica, koje je imenovao predsednik: 

 

Br

ime i prezime

Zajednica

Organizacija

1.

Živoin Ćirković 

Serb/Srpska

Gračanačka inicijativa za održivi razvoj

 

2

 

Ivana Đokić    

Srpska

Omladinska Parteska  Aktivnost

3

 

Dejan Repanović

Srpska

Center for the Rights  of Miniority Communities

4

 

Aleksandar Rapajić

Srpska

Centar za zastupanja demokratske kulture

5

 

Dragana Serafimović

Srpska

Choice of Youth

6

 

Benek Kirkul

 Turska

Kosova Turk Yazarlar Birligi

7

 

Şerafedin Ȍmer

Turska

Yunus Emre

8

 

Alpay Mustafa

Turska

Kandidat i pavarur

9

 

Anesa Čolaković

Bošnjačka

Wake up Women

10

 

Berhil Šasivari

Bošnjačka

Sofra

11

 

Senada Sagdati

Bošnjačka

NVO Equality

12

 

Edon Gërbani

 

Egipćanska

ARENA

13

 

Adelina Qorraj Emini

 

Egipćanska

Women Alliance for  Integration

14

 

Emrah Cermjani

 

Romska

Roma in Action

15

 

Ridvan Gashi

 

Romska

Multiethnic Culture of Kosovo

16

 

Gyltene Osmani

 

Aškalijska

Bashkimi rinor e ardhmja e ndritur

17

 

Qerim Emini

 

Aškalijska

Lëvizja për Zhvillim  Social

18

 

Amra Zaimi

 

Goranska

Iniciativa zena Gore

19

Salif Zećiri

 

Goranska

Demokratska Omladina Gore

20

 

Lazar Radulović

Crnogorska

Udruzenje Crnogoraca Lovcen

21

 

Vesna Dabetić

Crnogorska

Udruzenje Crnogoraca Kosove

 

22

 

Cicilija Čolakić

 

Hrvatska

Hrvatska Udruga Sveti Nikola

23

 

Josipa Čolakić

Hrvatska

Hrvatska Udruga Sveti Nikola

 

Mandat Veća je određen članom 60 (3) Ustava i obuhvata: obezbeđivanje mehanizma za redovnu razmenu mišljenja između zajednica i Vlade Kosova; pružanje mogućnosti zajednicama da u početnoj fazi daju komentare na zakonodavne i političke inicijative, koje može da pripremi Vlada, daju predloge na ovakve inicijative i traže da njihovi stavovi budu uključeni u relevantne projekte i programe.