Akreditovane Organizacije

        Br.   Akreditovane organizacije od strane Predsednika Republike Kosovo Zajednica
1.   ADVOCACY CENTER FOR DEMOCRATIC CULTURE – ACDC Srpska
2.   EXPERIMENTAL STUDIO GROUP – ESG Srpska
3.   OMLADINSKA PARTEŠKA AKTIVNOST - OPA Srpska
4.   GRAČANIČKA INICIJATIVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ - GIOR Srpska
5.   CHOICE OF YOUTH – CY Srpska
6.   NVO PROEXPO Srpska
7.   BOŠNJAČKI SAVJET KOSOVA – BSK Bošnjačka
8.   FONDACIJA BOLJA PERSPEKTIVA – F.Z.R.I.P.M.K.B.P Bošnjačka
9.   KLUB MLADIH FARMERA PODGOR - KMFP Bošnjačka
10.   EKOLOŠKO UDRUŠENJE OZON – O Bošnjačka
11.   UDRUŽENJE ZA RAZVOJ I AFIRMACIJU VRELO – URA VRELO Bošnjačka
12.   FORUM MLADIH BOŠNJAKA KOSOVA – FMBK Bošnjačka
13.   NVO EQUALITY Bošnjačka
14.   NATURAL FRESH – NFRESH Bošnjačka
15.   NVO SOFRA Bošnjačka
16.   AGRO - RED - GOLD Bošnjačka
17.   UDRUŽENJE BOŠNJAKA OAZA – U.B.O. Bošnjačka
18.   UDRUŽENJE ŽENA KLJUČ – KLJUČ Bošnjačka
19.   VIJEĆE KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA KOSOVA – VKBIK Bošnjačka
20.   WAKE UP WOMAN – WAKE UP Bošnjačka
21.   ŽUPSKO PODGORSKO SPORTSKO UDRUŽENJE – Ž.P.S.U. Bošnjačka
22.    UDRUŽENJE ZA KULTURU PLEJADA - PRIZREN Bošnjačka
23.    UDRUŽENJE MLADIH RELAX Bošnjačka
24.    BOŠNJAČKO - OMLADINSKI KLUB Bošnjačka
25.    UDRUŽENJE CIVILNOG DRUŠTVA PLENUM Bošnjačka
26.    CENTAR ZA INTEGRACIJU MLADIH - OUR VISION Bošnjačka
27.   FOOTBALL CLUB DRAGAŠ SPORT – FCDS Goranska
28.   DEMOKRATSKA OMLADINA GORE - DOG Goranska
29.   INICIJATIVA ŽENA GORE Goranska
30.   MREŽA GORANSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA - GORA Goranska
31.   EDUKATIVNI CENTAR GORE - DRUŠTVO ZNANJA Goranska
32.   NVO KORITNIK Goranska
33.   YOUTH CIRCLE Goranska
34.   ASOCIJACIJA UJEDINJENIH GORANACA Goranska
35.   BİLİM, KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ - İLKEM Turska
36.   KOSOVA TURK YAZARLAR BIRLIGI - KOTYAZ Turska
37.   HANËMELI – SHGT HANËMELI Turska
38.   ALTERNATİF, BİLİM, KÜLTÜR VE SPOR DERNEĞİ Turska
39.   ORGANIZATA PËR TOLERANCË DHE INTEGRIM - JUNUS EMRE - PRISHTINË Turska
40.   KOSOVO TURKISH ACADEMICIAN ASSOCIATION Turska
41.   VISION 02 - V02 Egipćanska
42.   PIRAMIDA 2011 Egipćanska
43.   PROSPERITETI Egipćanska
44.   QENDRA KREATIVE CËRMJAN Egipćanska
45.    UDRUŽENJE CRNOGORACA KOSOVA Crnogorska
46.    UDRUŽENJE KOSOVSKIH CRNOGORACA - MATICA Crnogorska
47.    UDRUŽENJE CRNOGORACA LOVĆEN  Crnogorska
48.    CRNOGORSKI INTELEKTUALNI KRUG - CGIK Crnogorska
49.    MULTIETNIČKA NVO AGRO FOCUS  Crnogorska
50.    KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO DURMIŠ ASLANO Romska
51.    ROMANO ANGLUNIPE Romska
52.    NEVO KONCEPTI Romska
53.   HRVATSKA UDRUGA SVETI NIKOLA JANJEVO – HUSNJ Hrvatska