Monthly archives: Qershor, 2024

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete sot, mbajti takimin e rregullt në të cilin zëvendës kryesuesja e Këshillit znj. Valentina Ivić dhe kryesuesit e grupeve punues i njoftuan anëtarët për aktivitetet e realizuara ne mes dy takimeve të Këshillit.