Seancat e Nominimit

Seanca e Nominimit me komunitetin Malazez

Ka filluar mbajtja e seancave të nominimit me organizatat përfaqësuese të komuniteteve për anëtar të ri në Këshillin Konsultativ për Komunitete. Sot janë mbajtur seancat e nominimit me organizatat përfaqësuese të komunitetit malazez dhe të komunitetit ashkali.

Seanca e Nominimit me komunitetin Ashkali