Grupet punuese të KKK-së


 • Grupi Punues për Çështje të Arsimit:
 1. Atakan Koro, anëtar – komuniteti turk
 2. Fehim Sali, anëtar – komuniteti goran
 3. Gyltene Osmani, anëtare – komuniteti ashkali
 4. Senad Gushani, anëtar – komuniteti rom
 5. Senada Sagdati, anëtare – komuniteti boshnjak

 • Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale:
 1. Adelina Qorraj Emini, anëtare – komuniteti egjiptian
 2. Zoran Djokić, anëtar – komuniteti serb
 3. Josip Cirimotić, anëtar – komuniteti kroat
 4. Denis Ivić, anëtar – komuniteti malazez
 5. Lidon Pajaziti, anëtar – përfaqësues i Qeverisë

 • Grupi Punues për Çështje të Kulturës:
 1. Amra Zaimi, anëtare – komuniteti goran
 2. Dejan Repanović, anëtar – komuniteti serb
 3. Sevim Bërveniku, anëtare – komuniteti turk
 4. Besart Jashari, anëtar – komuniteti ashkali
 5. Suhat Ademi, anëtar – përfaqësues i Qeverisë

 • Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve:
 1. Ridvan Gashi, anëtar – komuniteti rom
 2. Dragana Mitić, anëtare – komuniteti serb
 3. Almedin Fejza, anëtar – komuniteti boshnjak
 4. Vesna Dabetić, anëtare – komuniteti malazez
 5. Josipa Čolakić, anëtare – komuniteti kroat

 •   Grupi Punues për Legjislacion:
 1. Agim Ferati, anëtar – komuniteti bosnjak
 2. Gülten Nobırda, anëtar – komuniteti turk
 3. Petar Djordjević, anëtar – komuniteti serb
 4. Fatmir Zymberi, anëtar – komuniteti egjiptian
 5. Ivan Milojević, anëtar – përfaqësues i Qeverisë