• ITakimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  02. Qershor 2022, Prishtinë   Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi  propozim rekomandimet e propozuara nga Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, për komu...

 • IVizita në Sarajevë

  Vizita në Sarajevë

  11-15 Maj 2022, Sarajevë Nga datat 11-15 maj 2022, me ftesën e Këshillit të Intelektualëve Boshnjak dërguar anëtarëve të Këshillit nga rradhët e komuniteti boshnjak dhe Sekretariatit t...

 • ITakimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  14. Prill 2022, Prishtinë   Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi dhe miratoi propozim raportin vjetor të punës së Këshillit për vitin 2021. Në takim Kës...

 • Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  02. Qershor 2022, Prishtinë   Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, s

 • Vizita në Sarajevë

  Vizita në Sarajevë

  11-15 Maj 2022, Sarajevë Nga datat 11-15 maj 2022, me ftesën e Këshillit të Intelektualëve

 • Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  14. Prill 2022, Prishtinë   Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shq

Latest News

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

02. Qershor 2022, Prishtinë   Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi  propozim rekomandimet...

Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

26 Qershor 2022, Prishtinë Grupi punues për çështje të gjuhëve në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi  propozim...

Vizita në Sarajevë

Vizita në Sarajevë

11-15 Maj 2022, Sarajevë Nga datat 11-15 maj 2022, me ftesën e Këshillit të Intelektualëve Boshnjak dërguar...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

14. Prill 2022, Prishtinë   Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi dhe miratoi...

Grupi punues për legjislacion

Grupi punues për legjislacion

28 Mars 2022, Prizren Në punëtorinë e organizuar më 28-30 mars për identifikimin e ndryshimeve në Statutin e...

Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

25 Mars 2022, Prizren Sot ne Prizren është mbajtur takimi i Grupit Punues për Çështje të Gjuhëve...

Facebook