• ITakimi i grupit punues për çështje të arsimit

  Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

  22 Korrik 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot shqyrtoi propozim rekomandimin për Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. P...

 • ITakimi i grupit punues për legjislacion

  Takimi i grupit punues për legjislacion

  08 Korrik 2021, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale,  në takimin e mbajtur sot, shqyrtuan Projektligjin për Regjistri...

 • ITakimi me komunitetin Malazez

  Takimi me komunitetin Malazez

  08 Korrik 2021, Prishtinë Përfaqësuesit e komunitetit malazez në Këshill, z. Denis Ivić, dhe znj. Vesna Dabetić, në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Këshillit, si dhe në bashkë...

 • Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

  Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

  22 Korrik 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot sh

 • Takimi i grupit punues për legjislacion

  Takimi i grupit punues për legjislacion

  08 Korrik 2021, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Çështje të P

 • Takimi me komunitetin Malazez

  Takimi me komunitetin Malazez

  08 Korrik 2021, Prishtinë Përfaqësuesit e komunitetit malazez në Këshill, z. Denis Ivić,

Latest News

Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

22 Korrik 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot shqyrtoi propozim...

Takimi i grupit punues për legjislacion

Takimi i grupit punues për legjislacion

08 Korrik 2021, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, ...

Takimi me komunitetin Malazez

Takimi me komunitetin Malazez

08 Korrik 2021, Prishtinë Përfaqësuesit e komunitetit malazez në Këshill, z. Denis Ivić, dhe znj. Vesna Dabetić, në...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

30. Qershor 2021, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur sot takimin e rregullt mujor. Në takim...

Takimi me komunitetin Rom

Takimi me komunitetin Rom

30 Qershor 2021, Prishtinë Përfaqësuesit e komunitetit rom në Këshill, z. Ridvan Gashi, dhe z. Senad Gushani, në...

Takimi i grupit punues për çështje të punësimit dhe çështje sociale

Takimi i grupit punues për çështje të punësimit dhe çështje...

28 Qershor 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështjet e Punësimit dhe Çështje Sociale në takimin e mbajtur...

Facebook