Anëtarët e KKK-së 2016-2018

Dušan Radaković - përfaqësues i komunitetit Serb

Drejtor Ekzekutiv - OJQ Centar za zastupanje demokratske kulture - ACDC

Data e lindjes: 25. Korrik 1984. 

Arsimi: Arsimi i lartë (MA), Fakulteti i Sportit dhe Edukatën Fizike, Univerziteti në Mitrovicën Veriore.

Përvoja e punës: “Mobile Multi-Cultural Containers” Projekti, Radio Televizioni i Kosovës, Partners Kosova, Save the Children, NDI Kosovo dhe OJQ Centar za zastupanje demokratske kulture - ACDC.

Pozita aktuale: Menaxheri i Projektit “Sistemi Gjyqësor programi për mbështetje”, përkrahur nga USAID – i dhe MDPI.

Përshkrimi i pozitës aktuale: Planifikimi dhe implementimi i aktiviteteve të projektit, koordinimi i punës me perosnat tjerë të përfshirë në projekt, ndërlidhje me akteret relevant duke përfshirë organizatet nga shoqëria civile (OJQ), media, institucionet lokale, dhe përfaqësuesve të pushtetit lokal në veri të Kosovës, përpunimi dhe prezentimi i raporteve narative, përfaqësimi publikë i organizatës dhe projekteve të saj.

email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 Darko Dimitrijević - përfaqësues i komunitetit Serb

 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 Sanja Vuković - përfaqësuese e komunitetit Serb

  ADRESA: Kllokot, 

  DATA E LINDJES: 30.06.1981.

 • Gjimnazi në Prishtinë, 1996 - 1999, drejtimi shoqëror - gjuhësor;

 • Gjimnazi „Miloš Savković“, Aranđelovac, 1999 - 2000.

 • Fakulteti i Edukimit - drejtimi mësimi klasor, profesori i mësimit klasor  –  2013.

 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 Slobodan Mitić - përfaqësues i komunitetit Serb

 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 Živoin Ćirković - përfaqësues i komunitetit Serb

 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 Berhil Šasivari - përfaqësues i komunitetit Boshnjak                                       

 ADRESA: fshati GRNČARE, PRIZREN

 TELEFON: 0037744380418

 E-MAIL: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 DATA E LINDJES: 17.09.1982

 STATUSI MARTËSOR: i Martuar / Babai i tre fëmijeve

 ARSIMI: Jurist i diplomuar 

 GJUHËT: Boshnjake, Shqip, Anglisht, Sërbisht

email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Amela Radončić - përfaqësuese e komunitetit Boshnjak

Data e lindjes: 24.11.1989.

Adresa:Vitomiricë - Peja

Telefon:+377 45 597 361

Studimet Bachelor në Univerzitin e Pejës, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara  

Drejtimi – Administrimi i Biznesit 2009 – 2012

Studimet Master në Univerzitetin “Haxhi Zeka“ Peja, Drejtimi – Administrimi i Biznesit 2013 - 2016

email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

 

 

 Isak Meta - përfaqësues i komunitetit Boshnjak   

 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 Esin Şişko - përfaqësuese e komunitetit Turk   

 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 Agim Rifat - përfaqësues i komunitetit Turk   

 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 Liriye Gaş - përfaqësuese e komunitetit Turk   

 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 Adem Abazaj - përfaqësues i komunitetit Egjiptian   

 Pozita: Drejtor - Ojq Piramida 2011

 Lindur me : 23. 03. 1961

 Arsimi: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara, drejtimi: Administrim Biznesi

 Gjuhët: Shqip,serbisht, Italisht

 Statusi: i martuar

 Tel: +377 44 146 612

 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  

  Lendrit Qeli - përfaqësues i komunitetit Egjiptian   

  email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 Blerim Ibrahimi - përfaqësues i komunitetit Ashkali  

 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

   

  Qerim Emini - përfaqësues i komunitetit Ashkali  

  email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 Gazmen Salijević - përfaqësues i komunitetit Rom   

 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

  

  Seljatin Emini - përfaqësues i komunitetit Rom  

  email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

 

 

  

  Emrin Zurapi - përfaqësues i komunitetit Goran   

  email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

 

 

   

  Salif Zećiri - përfaqësues i komunitetit Goran   

  email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

  Lazar Radulović - përfaqësues i komunitetit Malazez   

  email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

 

 

   

  Biserka Djurdjević - përfaqësuese e komunitetit Malazez   

  email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

 

 

 Sebastijan Čolakić - përfaqësues i komunitetit Kroat   

 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

  

  Cicilija Čolakić - përfaqësuese e komunitetit Kroat   

  email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

Branislav Nikolić - përfaqësues i Zyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës   

 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

  Ivan Tomić - përfaqësues i Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës

   email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

  

  Uroš Staletović - përfaqësues i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim

  email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.