Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

26 Maj 2022, Prishtinë

 

 

 

 Grupi punues për çështje të gjuhëve në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi  propozim rekomandimin i cili do ti dërgohet  Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Komunës e Prizrenit dhe Ministrisë e Administrimit të Pushtetit Lokal.