23. Shtator 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur punëtorinë me temën ’’ Të njihemi dhe të jetojmë së bashku – Njohuritë me zakonet dhe traditat kombëtare të të…
31. Korrik 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takimin e mbajtur sot shqyrtoi propozim rekomandimet e grupeve punuese. Pas shqyrtimit, rekomandimet me propozim plotësime u miratuan njëzëri nga anëtarët…
25 Korrik 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi propozim rekomandimet e propozuara nga anëtarët e grupit punues. Pas shqyrtimit anëtarët e grupit…
11 Korrik 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të punësimi Grupi punues për çështje të punësimit dhe çështjet sociale në mbledhjen e sotme shqyrtoi dhe hartoi rekomandimin,…
04-05. Korrik 2019, Prevallë Më 4 dhe 5 korrik në Prevallë në komunën e Prizrenit, misioni i OSBE-së në Kosovë mbështeti punëtorinë për Këshillin Konsultativ për Komunitete, në të cilin…
03 Korrik 2019, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Financat e Pushtetit Lokal dhe Projekt Strategjinë Shtetërore për Migrim 2019 – 2023. Në…
25. Qershor 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ ka mbajtur takimin e rregullt, në të cilin kryesuesi i Këshillit, z. Živoin Ćirković, i informoi anëtarët për aktivitetet e realizuara ndërmjet dy takimeve…
24 Qershor 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, diskutoi lidhur me zvogëlimin e kuotës nga 14 nxënës për formimin e klasave për pjesëtarë të komuniteteve, për vijimin e…
21. Qërshor 2019, Prishtinë Kryesia e Këshilllit, në krye me kryesuesin, z. Živoin Ćirković, zëvendës kryesuesin z. Berhil Šasivari, përfaqësuesin e komunitetit malazez në Këshill, z. Lazar Radulović, si dhe…
10 Qershor 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me hartimin e një broshure për komunitetet…