Komunikatë për shtyp 23 maj 2014

Këshilli Konsultativ për Komunitete

Prishtinë, 23. maj 2014
Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I

Këshilli Konsultativ Për Komunitete, sot ka mbajtur mbledhjen e katërtë të regullt për këtë vit. Në mbledhje kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese të Këshillit raportuan para anëtarëve për aktivitetet e tyre të zhvilluara ndërmjetë dy mbledhjeve të Këshillit.

Këshilli miratoi rekomandimet me të cilin kërkohet nga komunat përkatëse të bëjnë ndarjen e tokës komunale për ndërtimin e njësive banesore individuale për të kthyerit nga Maqedonia dhe Mali i Zi. Në mbledhjen e sotme, Këshilli shqyrtoi dhe miratoi rapotin vjetor të punës për vitin 2013.