Komunikatë për shtyp 26 shkurt 2018

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale

Prishtinë, më 26 shkurt 2018

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-302

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët e grupit punues kanë diskutuar lidhur me planifikimin e aktiviteteve të grupit punues në përputhje me planin vjetor të Këshillit. Pas diskutimeve anëtarët u pajtuan që në mbledhjen e radhës të definohen aktivitetet dhe detajet tjera lidhur me organizimin e tyre.