Mbledhja e këshillit 06.03.2014

Mbledhja e Këshillit Konsultativ për Komunitete

Salla S I, ora 14:00

Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës,
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit,
  3. Procesi i Liberalizimit të vizave, roli pro aktiv i komuniteteve jo-shumicë në Kosove – Ministria për Integrime Evropiane,
  4. Shqyrtimi dhe Miratimi raportit vjetor të KKK-së për vitin 2013,
  5. Raporti i kryesuesit dhe grupeve punuese,
  6. Emërimi i një përfaqësuesi ne Bordin për politika gjuhësore,
  7. Të ndryshme.