Njoftim për shtyp 26 Prill 2018

Grupi Punues për Çështje të Kulturës

Prishtinë, më 26 Prill 2018

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225

Në takimin e Grupi punues për çështje të kulturës, u diskutua agjenda dhe detajet e përmbajtes së organizimit kulturor “Përafrimi i Komuniteteve përmes Kulturës dhe Traditës”.
Në takim u fol edhe për implikimet buxhetore, në bazë të cilës edhe manifestimi do të zhvillohet.