Seancat e nominimit për secilin komunitet

Prishtinë, 25 Korrik 2018

Pas procesit të aplikimit një mujor, të organizatave dhe kandidatëve të pavarur për të qenë anëtar të Këshillit Konsultativ për Komunitete, pranë Zyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës, është bërë shqyrtimi I dokumentacioneve dhe në bazë të tyre Sekretariati i KKK-së ka krijuar kalendarin e seancave të nominimit, i cili do të zhvillohet sipas kësaj renditjeje:

26 KORRIK27 KORRIK30 KORRIK31 KORRIK 1 GUSHT2 GUSHT
Seanca e nominimit për komunitetin:Seanca e nominimit për komunitetet:Seanca e nominimit për komunitetin:Seanca e nominimit për komunitetet: Seanca e nominimit për komunitetin:Seanca e nominimit për komunitetin:
MALAZEZ, ora 11:00*ASHKALI, ora 10:30
*ROM, ora 11:30
*EGJIPTIAN, ora 14:00
*SERB, ora 11:00*GORAN, ora 10:30
në Dragash/Mekka
*BOSHNJAK, ora 11:00
Prizren/Marash
*KROAT, ora 14:00
Janjevë/Lipjan
zyra:N 303
Vendi: Ndërtesa e Kuvendit
zyra:N 303
Vendi: Ndërtesa e Kuvendit
zyra:C 203
Vendi: Ndërtesa e Kuvendit
*TURK, ora 13:30
në Prizren/Marash