Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice danas je održalo redovan mesečni sastanak. Na sastanku predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa obavestili su...
Sastanak Radne grupe za pitanja obrazovanja

Sastanak Radne grupe za pitanja obrazovanja

Radna grupa za pitanja obrazovanja na današnjem sastanku diskutovala je u vezi sa nedostatkom psihologa i stručnjaka za usmeravanje u...
Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice na današnjem sastanku usvojilo je predlog o imenovanju jednog člana u Radnoj grupi za zakonodavstvo. Na...

LAJMET E FUNDIT

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice danas je održalo redovan mesečni sastanak. Na sastanku predsedavajući Veća i ...

Sastanak Radne grupe za pitanja obrazovanja

Radna grupa za pitanja obrazovanja na današnjem sastanku diskutovala je u vezi sa nedostatkom psihologa ...

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice na današnjem sastanku usvojilo je predlog o imenovanju jednog člana u ...

Radna grupa za pitanja kulture

Radna grupa za pitanja kulture održala je sastanak na kome je diskutovala o budućim aktivnostima ...

Sastanak Radne grupe za zakonodavstvo

Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku razmatrala je Zakonodavni program za 2023. godinu. Nakon ...

Radionica u vezi sa Godišnjim izveštajem Veća za 2022. godinu

Predsedništvo, predsedavajući radnih grupa i službenici Sekretarijata Veća na održanoj radionici od 09. do 11. ...