Sednice Nominacije

Sednice Nominacije

Danas su održane Sednice nominacije sa predstavničkim organizacijama goranske i bošnjačke zajednice za nove članove u Konsultativnom veću za zajednice.
Sednice Nominacije

Sednice Nominacije

Danas je održana Sednica nominacije sa predstavničkim organizacijama srpske zajednice za nove članove u Konsultativnom veću za zajednice.
Sednice Nominacije

Sednice Nominacije

Danas su održane Sednice nominacije sa predstavničkim organizacijama turske i romske zajednice za nove članove u Konsultativnom veću za zajednice.

LAJMET E FUNDIT

Sednice Nominacije

Danas su održane Sednice nominacije sa predstavničkim organizacijama goranske i bošnjačke zajednice za nove članove ...

Sednice Nominacije

Danas je održana Sednica nominacije sa predstavničkim organizacijama srpske zajednice za nove članove u Konsultativnom ...

Sednice Nominacije

Danas su održane Sednice nominacije sa predstavničkim organizacijama turske i romske zajednice za nove članove ...
Seanca e Nominimit me komunitetin Malazez

Sednice Nominacije

Počelo je održavanje Sednica nominacije sa predstavničkim organizacijama zajednica za nove članove u Konsultativnom veću ...

Konsultativno veće za zajednice

29-30. jun 2022, Prevalle Konsultativni veće za zajednice u okviru Kancelarije predsednika, uz podršku Misije ...

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

2. jun 2022, Priština Konsultativni savet za zajednice je na danas održanoj sednici razmotrio preporuke ...