Author archives

Sastanak Radne grupe za pitanja obrazovanja

Radna grupa za pitanja obrazovanja na današnjem sastanku diskutovala je u vezi sa organizacijom okruglog stola o stanju pripadnika zajednica na polju obrazovanja u Republici Kosovo. Nakon diskusije članovi su se složili da se okrugli sto održi 21. juna u Prištini s početkom od 11:00h, na kome će biti pozvani da učestvuju predstavnici zajednica u …

Sastanak sa predstavničkim organizacijama bošnjačke zajednice

Predstavnici bošnjačke zajednice u Veću Agim Ferati i Almedin Fejza sastali su se sa predstavničkim organizacijama bošnjačke zajednice koje su učestvovale u procesu nominacije kandidata za članstvo u Veću. G. Ferati i g. Fejza upoznali su predstavnike organizacija o realizovanim aktivnostima predstavnika bošnjaka u Veću, problemima specifičnim za pripadnike bošnjačke zajednice, kao i o realizaciji …

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice održalo je redovan sastanak na kome je učestvovao g. Lazar Radulović, zamenik ministra u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji je obavestio članove u vezi sa pripremama za objavljivanje konkursa za dodelu grantova od strane Ministarstva. G. Radulović pozvao je članove da obaveste pripadnike svojih zajednica kako bi aplicirali za garantove …

Sastanak sa Ambasadorom OEBS-a na Kosovu

Predsedavajući Veća g. Agim Ferati i Sekretar Veća gđa. Nafiye Gaş dočekali su na sastanku Ambasadora Michaela Davenporta, šefa misije OEBS-a na Kosovu i njegove saradnike gđu. Helgu Špadinu, gđu. Shqipe Hajredini, g. Giovannia Corbo i gđu. Enisu Rami. Predsedavajući Veća g. Agim Ferati zahvalio se ambasadoru Davenportu na podršci koju OEBS godinama pruža Veću …

Sastanak u Ministarstvu zdravlja

Predsedavajući Radne grupe za pitanja obrazovanja g. Atakan Koro dočekan je na sastanku od strane gđe. Dafine Gexha – Bunjaku, zamenice ministra zdravlja, koju je obavestio u vezi sa pitanjem studenata zajednica koji su završili studije van zemlje, većinom u Turskoj, ali i u drugim evropskim zemljama, koji kada se vrate na Kosovu ne mogu …

Sastanak Radne grupe za pitanja kulture

Članovi radne grupe za pitanja kulture, imali su sastanak sa zamenikom ministra pri Ministarstvu kulture omladine i sporta g. Sylejman Elshani. Članovi su upoznali zamenika ministra sa radom Veća kao i objektivama sa kojima se bavi radna grupa za pitanja kulture. Zamenik ministra je izrazio spremnost da saradjuje sa članovima Veća kao i da im …

Sastanak Radne grupe za zakonodavstvo

Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku razmatrala je Nacrt zakona o putevima i Nacrt Administrativnog uputstva o dodeli stipendija. Nakon razmatranja i diskusije članovi su usvojili nekoliko komentara na ovaj nacrt zakona i nacrt administrativnog uputstva koji će biti predloženi Veću za usvajanje.

Sastanak Radne grupe za pitanja jezika

Radna grupa za pitanja jezika danas je održala sastanak na kome su članovi grupe diskutovali u vezi sa poštovanjem Zakona o upotrebi službenih jezika. Nakon diskusije složili su se da predlože preporuke Veću na usvajanje, koje će se poslati Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu lokalne samouprave.

Sastanak Radne grupe za pitanja kulture

Radna grupa za pitanja kulture danas je održala sastanak i diskutovala u vezi sa aktivnostima radne grupe. Nakon diskusije članovi grupe su odlučili da u narednim danima organizuju sastanak sa predstavnicima Ministarstva kulture, omladine i sporta.

Sastanak sa g-dinom Sabri Tunç Angılı-jem, ambasadorom Republike Turske

Sekretar Veća g-đa. Nafiye Gaş dočekala je na sastanku g-dina Sabri Tunç Angılı-ja, ambasadora Republike Turske na Kosovu. Na sastanku g-din Angılı je upoznat od g-đe. Gaş o radu, ulozi i mandatu Konsultativnog veća za zajednice. Ambasador Angılı je Konsultativno veće za zajednice ocenio kao jedan važan mehanizam za zaštitu i promovisanje prava zajednica i …