Kalendar

Mbledhja e grupit punues 17.04.2014

Grupi Punues për çështje të gjuhëve Salla N 10, ora 14:00 Rendi i ditës: Miratimi...

Mbledhja e grupit punues 15.04.2014

Grupi Punues për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian Salla N 10, ora 14:00 Rendi i...

Mbledhja e grupit punues 21.03.2014

Grupi Punues për Legjislacion Salla N 10, ora 10:00 Rendi i ditës: Miratimi i rendit...

Mbledhja e këshillit 06.03.2014

Mbledhja e Këshillit Konsultativ për Komunitete Salla S I, ora 14:00 Rendi i ditës: Miratimi...

Mbledhja e grupit punues 05.03.2014

Grupi Punues për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian Salla N 225, ora 13:00 Rendi i...

Mbledhja e grupit punues 27.02.2014

Grupi Punues për Arsim Rendi i ditës: Miratimi i rendit të ditës, Miratimi i procesverbalit...

Mbledhja e grupit punues 06.02.2014

Grupi Punues jo formale Rendi i ditës: Diskutim rreth funksionimit të Grupeve Punuese, Diskutim për...

Mbledhja e këshillit 31.01.2014

Këshilli Konsultativ për Komunitete Takim: 31.01.2014 Rendi i ditës:...