Konsultativno veće za zajednice

22-23. april 2021, Prizren

22-23. aprila 2021. godine u Prizrenu je organizovana i održana obuka za članove Konsultativnog veća za zajednice.

Obuka je održana u saradnji sa Kosovskim institutom za javnu upravu (IKAP)

Teme obuke:

Uloga, dužnosti i odgovornosti Konsultativnog veća za zajednice.

Konsultativno veće za zajednice i pravni i institucionalni okviri za zaštitu i unapređenje prava zajednica u Republici Kosovo.

Proces izrade politika i zakona i prilika za Konsultativno veće za zajednice da u ranoj fazi komentariše zakonodavne i političke inicijative koje može pripremiti Vlada.

Proces izrade preporuka od Konsultativnog veća za zajednice.

Članovi koji učestvuju u obuci dobili su sertifikat Kosovskog instituta za javnu upravu.