Konsultativno Veće za Zajednice – Tirana

Konsultativno veće za zajednice je organizovalo radionicu od 21 do 23 februara 2014 godine u Tirani, na kojoj je učestvovalo petnaest (15) članova Saveta, zvaničnici Sekretarijata, predstavnik ECMI-ja i angažovani spoljni konsultant iz ECMI-ja. Tokom dvodnevnog rada obrađena su sledeća pitanja: Funkcija, ovlašćenja i odgovornosti Saveta, proaktivniji pristup u redovnoj razmeni sa Vladom i drugim institucijama. Pravična i proporcionalna zastupljenost nevećinskih zajednica u javnoj administraciji Kosova.