Mandat


Mandat Savetodavnog Veća za zajednice obuhvata obezbeđivanje mehanizma za redovnu razmenu mišljenjaizmeđu zajednica i Vlade Kosova.Da pomaže organizaciju i artikulaciju stavova nevećinskih zajednica i njihovih pripadnika kada je reč o zakonodavstvu, javnoj politici i programima od posebne važnosti za njih. 

Da obezbedi forum za koordinaciju i savetovanje meðu zajednicama, i da obezbedi delotvorno funkcionisanje organizacija koje predstavljaju zajednice u skladu sa Pravilnikom o radu koji je usvojen od strane Savetodavnog veća za zajednice.Da pruži zajednicama mogućnost da u najranijim fazama učestvuju u inicijativama za zakonodavstvo ili politike pripremljene od strane Vlade ili Skupštine, da predlažu ovakve inicijative u skladu sa zakonom, i da zahtevaju da se njihovi stavovi uvrste u važne projekte i programe, uključujući i Godišnju strategiju i izveštaj pod članom 13 ovog zakona, u skladu sa zakonom. 

Da omogući zajednicama da učestvuju u proceni potreba, izradi, nadgledanju i proceni programa koji su namenjeni njihovim pripadnicima, ili su od posebne važnosti za njih.

Da daje preporuke tokom odlučivanja u vezi sa određivanjem fondova, bilo meðunarodnih ili dodeljivanjem sredstava iz budžeta Republike Kosova za projekte namenjene zajednicma ili njihovim posebnim interesima.Da utiče na podizanje svesti o brigama zajednica u Republici Kosovo i da doprinese usklaðivanju odnosa meðu svim zajednicama u Republici Kosovo.