Predsedništvo Saveta

04. jun 2020, Priština

Predsedavanje Konsultativnog veća za zajednice ugostilo je danas na sastanku predstavnike Institucije ombudsmana sa kojima su razgovarali o pitanjima ljudskih prava, sa posebnim akcentom na prava nevećinskih zajednica, kao i na ulogu institucija u zaštiti i zaštiti ljudskih prava. njihovu promociju. Na sastanku je razgovarano i o potrebi i značaju buduće saradnje ove dvije institucije.