Radionica o pravima zajednica

Uz podršku Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) na Kosovu, održana je radionica o pravima zajednica i razmeni dobrih iskustava za članove Konsultativnog saveta za zajednice, od 26 – 28 aprila u Skoplju.

Radionicu su otvorile gđa. Nadica Pavlovska i gđa. Nafiye Gaş, koje su poželele dobrodošlicu članovima na radionicu- obuku.

Tokom prvog dana radionice, na prvoj sesiji radionice, gđa. Helga Spadina i gđa. Shqipe Hajredini, predstavile su sledeće teme članovima:

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

Međunarodna saradnja i manjinska pitanja, Manjine u međunarodnom sistemu, Globalno nasuprot regionalnom, Karakter Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, Oblast primene.

Drugu sesiju radionice moderirao je g. Agim Ferati, na kojoj su gospođa Julija Vitanova i gđa. Shqipe Hjredini, predstavile sledeće teme članovima:

Pregled sistema monitoringa u okviru Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

Ciklusi izveštavanja, praksa, dokumenti i inputi tokom godina (ispitivanje primera izveštavanja sa Kosova).

Tokom drugog dana radionice, koju je moderirao g. Agim Ferati i gđa. Julija Vitanova, na prvoj sesiji u okviru teme razmene iskustava, predstavnici Agencije za ostvarivanje prava zajednica g. Erand Kurtish, direktor Agencije i g. Nenad Živković, član Agencije, predstavili su članovima ulogu, rad i posvećenost Agencije u zaštiti prava zajednica u Severnoj Makedoniji.

Na drugoj sesiji, Komitet za odnose među zajednicama od pet (5) članova na čelu sa poslanicom gđom Arbanom Pasholli, predstavili su rad i funkcionisanje komiteta, za promociju najboljih praksi kao i sagledavanje izazova sa kojima se suočavaju kao društvo u kontekstu unapređenja prava zajednica, međuinstitucionalne saradnje i garantovanja održivosti društvenih kohezija.

Tokom trećeg dana radionice gđa Enisa Rami, predstavila je temu Pregleda zakonodavstva i razgovarala o najboljim načinima da Veće da komentare na zakonodavne inicijative.