Radionica u vezi sa Godišnjim izveštajem Veća za 2022. godinu

Predsedništvo, predsedavajući radnih grupa i službenici Sekretarijata Veća na održanoj radionici od 09. do 11. februara razmatrali su nacrt godišnjeg izveštaja rada Veća za 2022. godinu.

U toku rada članovi su dali svoj doprinos u izradi godišnjeg izveštaja rada u vidu predloga i dopuna istog sa realizovanim aktivnostima u toku prošle godine.