Radna grupa za pitanja obrazovanja

18. novembar 2021, Prizren

Konsultativno veće za zajednice (Radna grupa za pitanja obrazovanja) organizovalo je danas u Prizrenu okrugli sto na temu „Stanje u obrazovanju pripadnika nevećinskih zajednica u Republici Kosovo“. Za stolom, pored predsedavajućeg Saveta, g. Agim Ferati, a članovi Radne grupe za pitanja obrazovanja, učesnici su bili i: g. Avni Morina, direktor Uprave za obrazovanje, i g. Lendrit Ćeli, lider opštinske kancelarije za zajednice i povratak, u opštini Orahovac, g. Orhan Volkan, predstavnik turske zajednice i prosvetni inspektor, i g. Hajrula Birdaini, predstavnik bosanske zajednice i prosvetni inspektor u opštini Prizren, kao i g. Nazmi Morina, predstavnik opštine Mamuša.

Predsednik Radne grupe za pitanja obrazovanja g. Atakan Koro je upoznao prisutne o ​​radu radne grupe tokom ove godine, u vezi sa pitanjima koja su razmatrana i obrađena u relevantnim institucijama, kao i održanom sastanku sa g. Dukađin Pupovci, zamenik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke, tehnologije i inovacija. Ostali članovi radne grupe su pred prisutnima ukratko predstavili stanje u obrazovanju pripadnika svojih zajednica.

Ostali učesnici za stolom su u svojim diskusijama predstavili rad, posvećenost i izazove sa kojima se suočavaju pripadnici nevećinskih zajednica u obrazovanju u svojim opštinama.

Svi učesnici za stolom su ocenili organizaciju stola kao korisnu i priliku da zajedno razgovaraju o pitanjima i problemima sa kojima se pripadnici nevećinskih zajednica suočavaju godinama u oblasti obrazovanja i istakli potrebu da se zajedno poručuju akcije i daju doprinos u rešavanju svih problema, sa ciljem njihovog što pre rešavanja.