Saopštenje za javnost 03.11.2016

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja

Priština, 03 novembar 2016

Zgrada Skupštine, hala S-I

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja održala je danas sastanak na kome su članovi radne grupe izabrali g. Lazar Radulović, predsedavajući, kao i g. Dušan Radaković, zamenik predsednika radne grupe. Na sastanku su članovi radne grupe razgovarali o pitanjima koja su od interesa za pripadnike nevećinskih zajednica, kao i o pitanjima kojima će se prioritetno baviti u budućnosti.