Saopštenje za javnost 03.12.2015

Radna grupa za zakonodavstvo i Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja

Priština, 03 decembar 2015
Zgrada Skupštine, sala N-303

Radna grupa za zakonodavstvo i Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja održale su danas zajednički sastanak na kojem su razmotrile Nacrt zakona o socijalnom stanovanju, koji je Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja uputilo na javnu raspravu. Na sastanku su svi članovi bili aktivni i dali svoj doprinos kroz predloge i komentare prilikom razmatranja ovog nacrta zakona. Nakon rasprave i razmatranja članova, uz odobrenje predsedavajućeg sednice, g. Ferga Zaimi, članovi dve (2) radne grupe usaglasili su neke konkretne komentare u članovima 4, 5, 8 i 18 Nacrta zakona, koje će Savet u roku uputiti resornom ministarstvu.