Saopštenje za javnost 12.04.2018

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja

Priština, 12 april 2018

Zgrada Skupštine, sala N-225

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja je na danas održanom sastanku razgovarala o organizovanju dva okrugla stola, sa temom zastupljenosti pripadnika nevećinskih zajednica u državnoj službi na centralnom i lokalnom nivou. Nakon razgovora, članovi radne grupe su se dogovorili da se okrugli stolovi organizuju 3 i 14 maja 2018.