Saopštenje za javnost 16.11.2015

Sastanak sa egipatskom zajednicom

Peć, 16 novembar 2015

16 novembra 2015 godine, predstavnici Egipćanske zajednice, član Konsultativnog veća za zajednice u saradnji sa Sekretarijatom Saveta, organizovali su zajednički sastanak sa predstavnicima akreditovanih organizacija i predstavnicima drugih nevladinih organizacija egipatske zajednice.

U susretu g. Adem Abazaj je upoznao prisutne sa ulogom i mandatom Konsultativnog saveta za zajednice, pitanjima kojima se Savet bavi, kao i obraćanjem relevantnim institucijama u cilju preduzimanja mera i radnji od strane institucija za njihovo rešavanje. . Takođe g. Abazaj i drugi član Veća g. Lendrit Ćeli, detaljnije je upoznao učesnike sastanka o njihovoj posvećenosti u okviru radnih grupa čiji su članovi, kao io pitanjima koja su obrađivana u okviru radnih grupa.

Predstavnici akreditovanih organizacija i drugi predstavnici civilnog društva iz egipatske zajednice su u svojim diskusijama pokrenuli neka od pitanja i izazova sa kojima se suočava egipatska zajednica i zamolili g. Adem Abazaj i g. Lendrit Ćeli, tako da će i ubuduće nastaviti sa svojim angažmanom i doprinosom kako u okviru radnih grupa tako i u okviru Saveta.