Saopštenje za javnost 18.11.2015

Radna grupa za pitanja kulture

Priština, 18 novembar 2015
Zgrada Skupštine, sala N-302

Radna grupa za pitanja kulture, na danas održanom sastanku, razgovarala je o organizovanju jednodnevne kulturno-društvene aktivnosti za pripadnike nevećinskih zajednica. Na sastanku su članovi radne grupe jednoglasno ocenili značaj organizovanja ovakve aktivnosti u koju bi se uključili članovi zajednica, gde bi se promovisalo međusobno razumevanje i tolerancija, kao i sloga među zajednicama. Članovi radne grupe su se, nakon razgovora, složili da se ovo pitanje još jednom razmotri, na narednom sastanku grupe, kako bi se dao konkretan predlog za organizovanje aktivnosti.