Saopštenje za javnost 19.01.2016

Radna grupa za pitanja obrazovanja

Priština, 19 januar 2016
Zgrada Skupštine, sala N-303

Radna grupa za pitanja obrazovanja održala je danas redovan sastanak na kome su članovi grupe razgovarali o organizaciji predškolskog vaspitanja i obrazovanja na bosanskom jeziku u Prištini. Ovom prilikom, predsednik radne grupe g. Mejdin Saliji je upoznao članove grupe sa organizacijom predškolskog vaspitanja i obrazovanja na bosanskom jeziku u opštinama Prizren i Peć, kao i istakao potrebu organizacije predškolskog vaspitanja i obrazovanja u opštini Priština. Nakon razgovora, članovi radne grupe su se dogovorili da istraže podatke o ovom pitanju, uključujući kontakte sa nadležnim službenicima u Upravi za obrazovanje u opštini Priština, kako bi eventualno rešavanje ovog pitanja od strane radne grupe u budućnost će biti sadržajnija i sveobuhvatnija.