Saopštenje za javnost 22.05.2018

Radna grupa za pitanja obrazovanja i zakonodavstva

Priština, 22 maj 2018

Zgrada Skupštine, sala N-302

Radna grupa za zakonodavstvo i Radna grupa za pitanja obrazovanja razmotrile su Nacrt zakona o visokom obrazovanju u Republici Kosovo. Nakon diskusije, članovi dve grupe su se složili da dodaju paragraf ovom nacrtu zakona koji bi se bavio pitanjem kvota u slučaju prijema studenata za pripadnike nevećinskih zajednica u Republici Kosovo.