Saopštenje za javnost 25.05.2017

Konsultativno veće za zajednice

Peć, dana 25 maj 2017

Hotel Dukagjini

Predsednik Saveta Gazmen Salijević, tri predsednika radnih grupa g. Lendrit Ćeli, šef Radne grupe za pitanja obrazovanja, gđa. Esin Šiško, šef Radne grupe za pitanja kulture, g. Lazar Radulović, rukovodilac Radne grupe za zapošljavanje i socijalna pitanja, kao i g. Adem Abazaj, zamenik predsednika Radne grupe za zakonodavstvo, zajedno sa predstavnicima odbora za zajednice, opštinskih kancelarija za zajednice i povratak, potpredsednicima opština za zajednice i zamenicima predsednika skupština opština za zajednice iz opština Prizren, Dragaš , Suva Reka, Orahovac, Mališevo, Mamushes, 25. maja 2017. godine, učestvovao je na radionici održanoj u Peći, u organizaciji Misije na Kosovu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). Tema radionice je bila: Identifikovani izazovi i nedostaci u vezi sa funkcionisanjem opštinskih mehanizama i predlaganje načina za poboljšanje i upućivanje pitanja lokalnog nivoa na mehanizme na centralnom nivou. U okviru svojih diskusija, predstavnici Saveta su, pred predstavnicima opštinskih mehanizama, predstavili svako, prema sopstvenoj odgovornosti, ulogu koju imaju i rad Saveta i radnih grupa. Takođe, predstavnici opštinskih mehanizama, iz navedenih opština, predstavili su izazove i poteškoće sa kojima se susreće ova oblast i njihove odgovornosti, kao i iskazali potrebu za nastavkom i produbljivanjem dalje saradnje sa Konsultativnim savetom za zajednice.