Saopštenje za javnost 26.02.2018

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja

Priština, 26 februar 2018

Zgrada Skupštine, sala N-302

Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja održala je danas sednicu na kojoj su članovi radne grupe razgovarali o planiranju aktivnosti radne grupe u skladu sa godišnjim planom Saveta. Nakon razgovora, članovi su se dogovorili da će na narednom sastanku biti definisane aktivnosti i drugi detalji u vezi sa njihovom organizacijom.