Saopštenje za javnost 27.10.2016

Radna grupa za pitanja obrazovanja

Priština, 27 octobar 2016

Zgrada Skupštine, sala N-225

Radna grupa za pitanja obrazovanja održala je danas sastanak na kome su članovi grupe izabrali g. Lendrit Keli, za predsedavajućeg i gđu. Amela Radončić, zamjenik predsjednika Radne grupe. Članovi su na sastanku razgovarali o nekim od poteškoća sa kojima se suočavaju pripadnici nevećinskih zajednica u oblasti obrazovanja i saglasili se da će se ovim pitanjima u narednom periodu detaljnije baviti u radnoj grupi.