Saopštenje za javnost 27.11.2015

Poseta Zagrebu

Predsednik Saveta g. Darko Dimitrijević, gđa. Esin Šiško, potpredsednica Saveta, gđa. Nafiie Gas, generalni sekretar Saveta, tri (3) službenika Sekretarijata, i član Saveta g. Josip Blaško je od 23. do 26. novembra 2015. godine boravio u trodnevnoj studijskoj poseti Zagrebu, Republika Hrvatska. Tokom ove posete održani su sastanci sa predstavnicima četiri (4) saveta nacionalnih manjina, u kojima su sastanci g. Darko Dimitrijević je upoznao sagovornike o ustavnom mandatu Konsultativnog saveta za zajednice, o ulozi Saveta, kao i o poslovima koje obavlja u artikulisanju, zaštiti i unapređenju prava i interesa nevećinskih zajednica i njihovih pripadnika u Republika Kosovo.. Predsednik Saveta je upoznao sagovornike i o sastavu, organizaciji i načinu rada Saveta i njegovih radnih grupa. Na sastanku sa Vijećem albanske nacionalne manjine u Zagrebu, g. Šaib Ziberi, predsednik Saveta i njegovi saradnici, upoznati su sa načinom organizacije, sastavom i funkcionisanjem Saveta albanske manjine u Zagrebu.

Na sastanku sa Vijećem crnogorske nacionalne manjine u Zagrebu, predsjedavajući Vijeća crnogorske nacionalne manjine g. Danilo Ivezić, informisani smo o položaju crnogorske nacionalne manjine u Hrvatskoj, kao io realizaciji nekoliko važnih projekata Savjeta koji se odnose na njegovanje, očuvanje i promociju kulture i tradicije crnogorske manjine u Hrvatskoj. Na sastanku sa Vijećem bosanske nacionalne manjine u Zagrebu, predsjedavajući Vijeća bosanske nacionalne manjine g. Omer Bašić i potpredsjednik g. Ekrem Bećinović, upoznati smo sa ulogom i načinom funkcionisanja ovog Savjeta, kao i o organizaciji bosanske nacionalne manjine u Hrvatskoj.

Na sastanku sa Vijećem srpske nacionalne manjine u Zagrebu, g. Saša Milošević, zamenik predsednika Saveta srpske nacionalne manjine, obavešteni smo o radu i organizaciji ovog veća, kao i izazovima sa kojima se srpska nacionalna manjina suočava u Hrvatskoj.