Saopštenje za javnost 28.07.2016

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 28 jul 2016

Zgrada Skupštine, hala S-I

Konsultativni savet za zajednice održao je danas redovnu sednicu na kojoj je g. Mejdin Saliji, predsjedavajući Radne grupe za pitanja obrazovanja, upoznao je članove sa pitanjima o kojima se raspravljalo, a vezano za predškolsko vaspitanje i obrazovanje za pripadnike nevećinskih zajednica, na sastanku radne grupe održanom 30.06.2016.

Generalni sekretar Saveta gđa. Nafiie Gas je obavestila članove Saveta u vezi sa procesom apliciranja i akreditacije udruženja ili nevladinih organizacija zajednica, kao i sa organizacijom i održavanjem sednica imenovanja sa sedam (7) zajednica, kao i konsultativnih sastanaka, sa dva (2 ) zajednice.