Saopštenje za javnost 28.12.2017

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 28 decembar 2017

Zgrada Skupštine, hala S-I

Konsultativni savet za zajednice održao je danas redovnu mesečnu sednicu, poslednju za 2017. godinu. Na sastanku su članovi razmotrili i usvojili predlog Godišnjeg plana rada Saveta za 2018. U Godišnjem planu rada su konkretno definisani ciljevi, mere , aktivnosti i rokove za njihovo sprovođenje, kao i odgovorne za njihovo sprovođenje.