Saopštenje za javnost 29.05.2018

Sekretarijat Savjeta je na sastanku ugostio delegaciju iz Crne Gore
29 maj 2018, Priština

Zgrada Skupštine, sala N-302

Sekretarijat Konsultativnog savjeta za zajednice i član Savjeta iz redova crnogorske zajednice na Kosovu, primio je u prijateljskom susretu direktora za dijasporu u Vladi Crne Gore g. Predrag Mitrović, ambasador na Kosovu g. Ferhat Dinoša i g. Skender Šarkinović, prvi sekretar u Ambasadi Crne Gore na Kosovu.

Sekretar Saveta, gđa Nafije Gaš, upoznala je goste sa mandatom Saveta, pravnim osnovama, razvijenim i planiranim aktivnostima, kao i sastavom Saveta.
Posebna tema bilo je predstavljanje crnogorske zajednice u Savjetu, gdje je gđa Gaš informisala predstavnike Crne Gore i rekla „…uloga dva predstavnika crnogorske zajednice gđe. Biserka Đurđević i g. Lazar Radulović, je konstruktivan i kooperativan i stalno daju svoj veoma vredan doprinos radnoj grupi za pitanja zapošljavanja u kojoj je g. Radulović je vođa i gđa. Đurđević kao član Grupe za jezička pitanja“.

Direktor za dijasporu u Vladi Crne Gore g. Predrag Mitrović je zahvalio Sekretarijatu Saveta na gostoprimstvu i podršci koju druge kosovske institucije daju crnogorskoj zajednici.

Ambasador Crne Gore na Kosovu g. Ferhat Dinoša je zatražio podršku u promovisanju prava Crnogoraca, njihovog predstavljanja u javnim i društvenim institucijama na Kosovu.

Na ovom prijateljskom sastanku razgovarano je io najranijoj institucionalnoj inicijativi da malezijska zajednica postane ustavna kategorija.
Prisutni su se saglasili da nastavimo institucionalnu saradnju i razmenu iskustava kroz posete za dobrobit svih naših prijateljskih zajednica i zemalja.