Saopštenje za javnost 30.03.2017

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 30 mart 2017

Zgrada Skupštine, sala S-II

Konsultativno veće za zajednice danas je održalo redovnu sednicu na kojoj je g. Veton Beriša, poslanik u Skupštini Republike Kosovo i predsednik radne grupe u okviru Komisije za prava i interese zajednica i povratak i g. Ćerim Bajrami, takođe član Skupštine i član Radne grupe, predstavio je Izveštaj o nadzoru nad sprovođenjem člana 11. Zakona br. 03/L-149 za Civilnu Službu Republike Kosovo. Nakon duže rasprave i pitanja upućenih od strane članova Saveta u vezi sa ovim izveštajem, Konsultativno veće za zajednice je izrazilo spremnost da ubuduće blisko sarađuje sa predstavnicima nevećinskih zajednica u Skupštini Kosova, kako bi zaključci i predloge iz izveštaja realizovati. Na sastanku su predsedavajući Saveta i šefovi radnih grupa upoznali članove i sa aktivnostima koje su sprovedene između dve redovne sednice Saveta.