Saopštenje za javnost 31.10.2017

Radna grupa za zakonodavstvo

Priština, 31 octobar 2017

Zgrada Skupštine, sala N-225

Radna grupa za zakonodavstvo održala je danas sastanak na kojem je razmatrala Nacrt Državne strategije za borbu protiv terorizma i Akcioni plan 2018-2022. Nakon rasprave i razmatranja članova radne grupe g. Agim Rifat, lider ove grupe, izjavio je da je dokument dobro sačinjen, sadrži prave stvari i da nemamo dodatnih predloga ili komentara u vezi sa ovim strateškim projektom.