Saopštenje za javnost 31 maj 2018

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 31 maj 2018

Zgrada Skupštine, soba C-203

Na redovnom mesečnom sastanku, lideri radnih grupa i predsedavajući Konsultativnog veća za zajednice obavestili su ostale članove o sastancima i njihovim obavezama realizovanim tokom ovog meseca.

Članovi Saveta su usvojili predlog i komentare na nacrt zakona o visokom obrazovanju u Republici Kosovo.