Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Priština, 02 avgust 2018

Zgrada Skupštine, soba C-203

Konsultativni savet za zajednice održao je redovnu mesečnu sednicu na kojoj je usvojen zapisnik sa poslednjeg sastanka.

Po proceduri, ranije su razmotreni Nacrt Uredbe o radu Konsultativnog veća za zajednice i Nacrt Kodeksa ponašanja predstavničke organizacije zajednica. Nakon rasprave, ova dva dokumenta su usvojena sa 2/3 glasova članova.

Na ovom sastanku članovi Veća su izrazili zabrinutost i pročitano je saopštenje protiv reči g. Đerđ Dedaj, zamenik ministra spoljnih poslova Kosova. U saopštenju se navodi da je „…to neprihvatljivo i osuđujemo ove ponižavajuće izjave za Republiku Tursku, Turke Balkana i posebno za Turke Kosova. Ove izjave raspiruju mržnju, narušavaju suživot i nepodnošljive su za visokog državnog funkcionera, pa tražimo da se preduzmu mere protiv ovih lica”.

Ovaj sastanak je bio poslednji za članove Saveta u ovom mandatu, koji su se zahvalili na saradnji i podršci Sekretarijata i poželeli novim članovima dobar rad u radu, zamolivši ih da održavaju pozitivan duh i slogu među zajednicama koje žive na Kosovu, unapređenje ljudskih prava uopšte i prava svake zajednice posebno.