Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice danas je održalo redovan mesečni sastanak. Na sastanku predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa obavestili su članove o realizovanim aktivnostima između dva sastanaka. Pod tačkom razno, članica Veća, gđa. Elizabeth Gowing obavetila je članove u vezi sa početkom rada Komisije za verifikaciju diploma izdatih od strane Univerziteta u Severnoj Mitrovici, kao i o tome da je komisija održala četiri sastanaka u toku ovog meseca.