Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice održalo je šesti po redu redovni sastanak za 2023. godinu. Predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa obavestili su članove o realizovanim aktivnostima između dva sastanaka Veća.

Na sastanku Veće je usvojilo predlog za imenovanje jedne članice u Radnoj grupi za zakonodavstvo i razmatralo je i usvojilo preporuku za Bošnjački kulturni centar u Prizrenu.