Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice danas je održalo redovan sastanak na kome su predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa izvestili članove o realizovanim aktivnostima između dva sastanaka Veća. Na sastanku Veće je razmatralo i usvojilo predlog godišnjeg izveštaja o radu za 2023. godinu. Na sastanku takođe, članovi su informisani od strane g. Avni Kastratija, v.d. šefa Agencije za statistiku Kosova u vezi sa pripremama za popis stanovništva, domaćinstava i stanova, gde su istovremeno postavljali i pitanja s ciljem boljeg informisanja u vezi sa napretkom i održavanju popisa.