Sastanak Konsultativnog veća za zajednice u novom sastavu

Priština, 18 oktobar 2018

Zgrada Skupštine, sala N-10

Konsultativni savet za zajednice održao je svoj konstitutivni sastanak na kome je učestvovalo dvadeset četiri (24) člana. Na sednici Savet je izabrao predsedavanje od tri (3) člana.

Za predsednika Saveta izabran je g. Živoin Ćirković, dok je prvi zamenik predsedavajućeg g. Berhil Šasivari i gđa. Andelina Korraj Emini, drugi potpredsednik.