Sastanak predstavnika Veća sa rektorom Qerimi

Zamenik presedavajućeg Veća i član Radne grupe za pitanja obrazovanja g. Bajram Ilazi, sekretar Veća, gđa. Nafiye Gaş i U.d. Koordinator za prava zajednica, g. Zijush Ahmeti primljeni su na sastanku od strane Rektora g. Qerima Qerimija i prorektorice gđe. Njomze Llullaku.

Na sastanku je bilo reči o dosadašnjoj i budućoj saradnji sa univerzitetom, u oblastima kao što su registracija studenata pripadnika nevećinskih zajednica u dopunskom roku u akademskoj 2023/2024. Godini kao  I o učešću studenata nevećinskih zajednica u studentskom Parlamentu.

Rektor Qerimi je istakao posvećenost univerziteta o inkluzivnosti, ističući njegovo angažovanje sa različitim domaćim i međunarodnim akterima, uključujući međunarodne organizacije koje deluju na Kosovu, kako bi videli mogućnosti za uključivanje studenata iz nevećinskih zajednica. Rektor je takođe ukazao na pravne izazove u tom pogledu, uključujući administrativno uputstvo MONI (Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija) koje sprečava univerzitet da traži potvrdu o etničkoj pripadnosti kandidata. U cilju podsticanja otvorenog i aktivnog dijaloga među studentima, rektor je izrazio opredeljenost za prenošenje informacija predstavnicima studenata.

Bajram Ilazi, predstavnik radne grupe, diskutovao je o mogućim alternativama za prijem studenata iz redova nevećinskih zajednica na Univerzitet u Prištini, I spomenuo kvotu od 12% kao i stvaranje mehanizama za verifikaciju studenata iz nevećinskih zajednica. .

Tokom sastanka razgovarano je i o mogućnosti uključivanja predstavnika nevećinskih zajednica u Studentskom parlamentu.

Prorektor Llullaku je izrazila spremnost Univerziteta da stvori sigurno i inkluzivno okruženje za sve studente i obavestila prisutne o inicijativama koje je univerzitet preduzeo u tom pogledu.

Na kraju, predstavnici univerziteta i predstavnici Veća dogovorili su se da će sarađivati ​​u rešavanju različitih aspekata koji bi pozitivno uticali na studente iz redova nevećinskih zajednica.