Sastanak Radne grupe za pitanja obrazovanja

Radna grupa za pitanja obrazovanja na današnjem sastanku izabrala je gđu. Dževahiru Kolenović za predsedavajuću radne grupe i g. Sunaja Garipi za zamenika predsedavajuće radne grupe. Na sastanku su članovi diskutovali i o aktivnostima radne grupe predviđenih za ovu godinu.