Sastanak radne grupe za pitanja zapošljavanja

11. april 2019, Priština

Foto: Sastanak radne grupe za pitanja zapošljavanja

Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja ugostila je predstavnike Političke akademije za žene. Na sastanku se razgovaralo o poteškoćama sa kojima se mladi suočavaju u zapošljavanju, kao io mogućnostima zapošljavanja žena na Kosovu.